Edovacesta.cz Robo club Vila cp. 3 Šumperk
Přátelé vily č.p.3
  Šumperk Revoluční ulice
Hlavním cíle spolku je záchrana vily Revoluční 3/5 v Šumperku. S cílem, aby byla využita k účelu pro který byla v roce 2003 darována od státu.
Záměrem spolku je vytvořit z této vily moderní komunitní centrum pro spojování občanů, Města Šumperk, firem a podnikatelů a široké veřejnosti.

Připojte se ke spolku ZDE.

  
 
 
počítadlo.abz.cz
Rychlý výběr:  
O sdružení

Základní účely spolku, hlavní činnost.
20. srpen 2021  

Základními účely spolku jsou: a) Navázat kontakt s vlastníkem nemovitosti a spolupracovat s ním na posílení investiční činnosti ve prospěch budovy. Vytváření tlaku na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, aby tímto směrem ovlivnila vlastníka nemovitosti cestou dotační politiky. b) Spoluprací s místními občany, orgány, vedením města Šumperk, podnikateli a firmami, dosáhnou potřebného tlaku pro plnění cíle v Čl. 2. Stanov c) Získávat podporu občanů, vedení města, podnikatelů a firem pro splnění cíle v čl. 2. Stanov d) Spolek bude usilovat o prohlášení vily za kulturní památku ČR. e) Aktivně se podílet na činnostech a akcích, jak ve vzdělávací či kulturní, společenské oblasti nebo na režijních a údržbových pracích domu. f) Aktivity spolku v budově budou probíhat pod názvem Robo club.


Vedlejší hospodářská činnost spolku
20. srpen 2021  

Spolek bude dále vyvíjet tuto vedlejší hospodářskou činnost a) Vývoj a výroba elektronických a robotických stavebnic pro výuku dětí a mládeže. b) Distribuce dílů a součástek c) Provoz internetového portálu a znalostní databáze. d) Pořádání přednášek, výstav osvětových a propagačních akcí, kulturních akcí, zaměření na podporu rozvoje technické tvořivost a vzdělávání mládeže i dospělých. e) Pronájem prostor za účelem podnikání a spolkových činností. Všechny zisky a přínosy vedlejší činnosti spolku budou určeny a spotřebovány na financování činnosti spolku.


Založení spolku dokončeno
19. srpen 2021  

Založení spolku úspěšně dokončeno.
IČ: 09768718

Sdružení občanů, kteří mají zájem na tom, aby se vila, dům, č.p. 3, Revoluční ulice, Šumperk vrátila do stavu, kdy bude prospěšná občanům Šumperka, a plnila funkci pro kterou byla předána majiteli, Asociaci pro mládež, vědu a techniku AMAVET, z.s. v roce 2003 a to na aktivity pro vzdělání mládeže v oblasti vědy a techniky. Záměrem spolku je vytvořit z této vily moderní komunitní centrum pro spojování občanů, Města Šumperk, firem a podnikatelů a široké veřejnosti.Připojte se ke spolku ZDE.


Vzácná pohlednice.
19. srpen 2021  

Vpravo dole naše vila.

 
.:  N o v i n k y  :.

NEXT Twenties startup next20s@benecz.cz